Nuorodų katalogas

Katalogo dešinė pusė

Katalogo kairė pusėRykiuoti pagal: Apsilankymus | Abėcėlę

Standartinės nuorodos

Respublikinė psichikos sutrikimus patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija.
http://www.club13.lt
Vaikų paramos fondas.
http://www.adamkiene-fondas.lt
Žemaitijos regiono ekonomikos skatinimas, žmonių gyvenimo kokybės gerinimas.
http://www.zemaiciufondas.lt
Fondo tiskai: atgaivinti ir saugoti Šetenius, Česlavo Milošo gimtinę, skleisti Č. Milošo minties ir kūrybos pažinimą, skatinti kūrybinius ryšius tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių rašytojų, mokslininkų ir studentų, įkurti ir palaikyti Šetenių konferencijų centrą, skirtą minėtų tikslų siekimui, rinkti lėšas fondo veiklai remti ir Nevėžio slėnio šalia Šetenių apsaugai skatinti.
http://www.milosz.lt
Europos užimtumo ir Europos kovos su diskriminacija bei atskirtimi strategijų dalis.
http://www.equal.lt
Projektų finansavimas.
http://www.esf.lt
Dėvėtų drabužių parduotuvių tinklas Humana, rūšiavimas, didmena, mažmena, pagalba skurstantiems, savanorių projektai.
http://www.humana.lt
Lietuvuų ir rusų bendradarbiavimo skatinimas ir rėmimas.
http://www.baltrusaitis.lt
Labdara ir finasinė parama Lietuvos akliesiems, pagalba akliesiems integruojantis į kultūrinį, socialinį ir religinį gyvenimą.
http://www.kpdf.lt
Remia aplinkosauginę naudą duodančius investicinius projektus.
http://www.laaif.lt

Viso įrašų: 38katalogo apačia dešinė

katalogo apačia kairė