Nuorodų katalogas

Katalogo dešinė pusė

Katalogo kairė pusė


Rykiuoti pagal: Apsilankymus | Abėcėlę

Standartinės nuorodos

Asmens dokumentai, asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas,nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai.
http://www.dokumentai.lt
Pagrindinis departamento uždavinys – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę regione.
http://www.srd.lt
Įmonių bankroto valdymas, restruktūrizavimas, administravimas, varžytinės, teisės aktai.
http://www.bankrotodep.lt
Svarbiausiasis Europos teisės departamento uždavinys yra užtikrinti pagal kompetenciją, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai atitiktų Europos Sąjungos teisę.
http://www.etd.lt
Veikla, teisės aktai, veiklos duomenys, viešieji pirkimai.
http://www.kalejimudepartamentas.lt
Sporto statistika, departamento veikla, renginiai, teisinė informacija.
http://www.kksd.lt
Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija, turinti juridinio asmens teises.
http://www.heritage.lt
Departamentas plėtoja ir tobulina nacionalinę standartizaciją, sudaro technikos komitetus Lietuvos standartams rengti ir koordinuoja jų rengimą, nustato tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų perėmimo kaip Lietuvos standartų tvarką, leidžia ir platina Lietuvos standartus, teikia informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams.
http://www.lsd.lt
Viešojo administravimo institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje ir užtikrina laisvo asmenų judėjimo principą Lietuvos Respublikos teritorijoje
http://www.migracija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
http://www.nkd.lt

Viso įrašų: 15katalogo apačia dešinė

katalogo apačia kairė