Nuorodų katalogas

Katalogo dešinė pusė

Katalogo kairė pusė


Rykiuoti pagal: Apsilankymus | Abėcėlę

Standartinės nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimo kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos krypčių įgyvendinimas.
http://www.lra.lt
Tarnyba, įgyvendindama vaiko teisių apsaugos priemones, užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatų vykdymą, pagal kompetenciją koordinuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) darbą ir teikia joms (jiems), o taip pat ir valstybės, apskričių, savivaldybių specialistams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, metodinę paramą vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo klausimais.
http://www.ivaikinimas.lt
Atsakymai į pagalbos skambučius, pagalbos prašymų priėmimas, įvertinimas ir teiktinos pagalbos poreikio nustatymas, pranešimų perdavimas apie pagalbos poreikį tarnybomas, kai pagalba turi būti teikiama nelaimės vietoje, pagalbos teikimas telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo.
http://www.bpc112.lt
ES finansuojamų projektų administravimas ir įgyvendinimas.
http://www.cpva.lt
Finansinių nusikaltimų neigiamo poveikio valstybės finansams mažinimas.
http://www.fntt.lt
Struktūra ir kontaktai, teisinė informacija, veikla, naujienos, valstybiniai miškai, renginiai.
http://www.gmu.lt
Racionalaus žemės gelmių išteklių naudojimo užtikrinimas, nacionalinės geologinės informacijos sistemos kaupimas, saugojimas ir valdymas.
http://www.lgt.lt
Gyventojų registro duomenų centrinės bazės tvarkymas.
http://www.gyvreg.lt
Meteorologiniai ir hidrologiniai stebėjimai bei prognozės.
http://www.meteo.lt
Misija - planuoti, organizuoti ir koordinuoti informacinės visuomenės plėtros procesus, siekiant atviros, išsilavinusios, nuolat besimokančios ir žiniomis savo veiklą grindžiančios visuomenės, kurios nariai turi galimybę ir geba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis šiuolaikinių ITT priemonėmis, kūrimosi.
http://www.ivpk.lt

Viso įrašų: 46katalogo apačia dešinė

katalogo apačia kairė